Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy podpisanej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i pod jego nadzorem
Do kogo jest skierowany projekt?

Projekt jest adresowany do Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych oraz Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu, zawodów z zakresu obsługi konsumenta w gastronomii (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2007 r., nr 124, poz. 860).

 

Pragniesz podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe?

Dokształcić się pod okiem perfekcyjnie przygotowanej kadry?

Odbyć praktyki w prestiżowych i wiodących przedsiębiorstwach branży gastronomicznej w Polsce?

Uczestniczyć w opracowaniu programu doskonalenia zawodowego?

I mieć to wszystko zupełnie za darmo?

A do tego jesteś nauczycielem lub instruktorem praktycznej nauki zawodu z zakresu obsługi konsumenta w gastronomii.

Ta oferta jest skierowana właśnie do Ciebie!

Zachęcamy do wzięcia udziału w Projekcie, nie zwlekaj, dołącz do elity!

Szczegółowe wymagania i sposób doboru uczestników przedstawiono w Regulaminie rekrutacji i  udziału w Projekcie.