Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy podpisanej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i pod jego nadzorem
Aktualności
Grupa XVIII - wakacje 2014 r.
2014-07-18
Czas wakacji i odpoczynku od zajęć szkolnych pozwolił nam na uruchomienie trzech terminów wakacyjnych i tym oto sposobem zorganizowane zostały kolejne grupy realizowane od początku lipca do sierpnia 2014 r.

Pierwsza grupa wakacyjna, czyli XVIII licząc od początku realizacji projektu rozpoczęła w dniu 4 lipca, gdzie spotkało się 17 osób.  Dwa pierwsze dni wsparcia  to diagnoza początkowa - zadania wymagające zarówno pracy zespołowej (profesjonalne nakrycie do stołu z zachowaniem zasady serwisu francuskiego),  jak i indywidualnej, gdzie każdy z uczestników i uczestniczek musi wykonać samodzielnie zadanie praktyczne oraz rozwiązać test teoretyczny, w którym zawarte są bardzo szczegółowe pytania z zakresu obsługi konsumenta.

W tym dniu każdy z beneficjentów ostatecznych otrzymał zestaw środków niezbędnych do wykorzystania na praktyce, ale także zestaw ubrań – profesjonalnej odzieży, która służy również jako strój reprezentacyjny w miejscu odbywania praktyk.

Drugi dzień całego cyklu wsparcia przebiegł już bez większych emocji, każdy miał okazję by poznać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznać się ze sprzętem oraz narzędziami związanymi z zawodem dotyczącymi obsługi konsumenta. Do tych zadań należały m.in. poprawne posługiwanie się trybuszonem, przeprowadzenie dekantacji wina co wymaga odpowiednich umiejętności oraz przeszkolenia.

Kolejne kroki przewidziane w ramach realizacji projektu to pobyt na 10cio dniowych praktykach i tak po dwóch ciężkich dniach zmagań uczestnicy i uczestniczki projektu rozjechali się po całej Polsce.

Te dziesięć dni praktyk to doskonała szansa na rozwój, poznanie hoteli od zaplecza a także wzbogacenia swojego warsztatu pracy. Tym oto sposobem nauczyciele i nauczycielki pojechali do Hotelu Anders w Starych Jabłonkach, Hotelu Warszawa w Augustowie, Hotelu Ambasadorskiego w Rzeszowie oraz w Hotelu Narvil w Serocku. Te miejsca to jedne z topowych hoteli w kraju, a dodatkowo walory okolicy oraz szereg wydarzeń związanych z okresem wakacyjnym spowodowały, że program praktyk był bardzo napięty, wykonany ponad normę a także bardzo owocny.  Uczestnicy i uczestniczki byli bardzo zadowoleni z wykorzystania w pełny sposób czasu na praktykach, zdecydowanie bogatsi o nowe doświadczenia zawodowe, a wysoki sezon spowodował duże obłożenie w obiektach co za tym idzie bardzo dużo pracy w zmiennych warunkach. Zwieńczeniem praktyk był egzamin końcowy przewidziany w dniu 16 lipca, podczas którego była okazja do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń a także bardzo dobrych wyników w testach. Każdy z uczestników i uczestniczek otrzymał certyfikat unijny sygnowany logami Unii Europejskiej – świadczący o zdobytym doświadczeniu zawodowym.

Powróć do listy wiadomości